AntiEthanol 07 je unikátní herbální přípravek, který chrání proti vedlejším účinkům alkoholu rychlým vylučováním acetaldehydu. Tento vedlejší toxický produkt vzniká při metabolismu alkoholu.

Klinická testování

Antiethanol07 / Klinická testování

Klinické testování bylo a je prováděno Hepato-gastroenterologické centrem IV. interní kliniky, 1. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy, Praha 2 pod vedením Doc. MUDr. Milana Kalába, CSc. Sledovány byly subjektivní parametry, zejména stav ráno po konzumaci ethanolu. Jednalo se o tyto příznaky:
• nevolnost,
• zvracení,
• bolesti hlavy,
• poruchy spánku,
• nervové napětí,
• závratě,
• snížená schopnost koncentrace,
• únavnost,
• snížená pracovní výkonost.

Z biochemických parametrů byly sledovány hladiny bilirubinu, aktivita AST, ALT, GGTP, ALP. Biomechické parametry jako bilirubin, AST, ALT a AFP nebyly podstatně ovlivněny. Příjemným překvapením bylo snížení hodnot GGTP. Jde o enzym výrazně citlivý na požití ethanolu. Průměrné vstupní hodnoty byly 3,71 a po měsíčním sledování jen 2,76 , to znamená snížení na 74,39 % čili o 25,61 %.

Krátký závěr z klinické studie